Přehled realizovaných zakázek.

 

Vila ul. Sadová 21, Ostrava

1

Úřad městského obvodu Ostrava

Poruba PHRAMED

Ddistribuce léčiv (Odry)

Okresní úřad Opava

GTS Inec s.r.o. Praha (Ostrava)

ČSAD Ostrava

HASO moda bchodní dům

OKTE

Plicejní ředitelství Frýdek-Místek

1. Družstevní záložna Ostrava

Olomouc 1. Družstevní holding Ostrava

UNION banka – Ostrava

Policie ČR Opava Svět aut

Ostrava Lustrové sklo Smržovka

Správa domovního fondu – Ostrava:

NH TRANS s.r.o. Ostrava
2

OŘ PČR Jeseník

MÚ Frýdek – Místek ubytovna Malý Koloredov

OŘ PČR Havířov

FnsP Ostrava – Poruba – pavilon péče o matku a dítě, infekční odd

SMP Severomoravské plynárny Ostrava

Interhotel Imperiál Ostrava

Tenisový areál tenisového clubu NH – Trans Ostrava

CZECH OnLine Ostrava

Sídliště OSTRAVA – Poruba

 

rodinné domy okolí Ostravy
5  6
6  7

Městská tělocvična Odry
3  4

Cubenet s.r.o. Ostrava

 

atd......